نوشته‌ها

خدمات برقکاری نیاوران | 09382255672

خدمات برقکاری نیاوران

ادامه اموزش برق:
برای تاسیسات مجرای سطحی، رساناهای پیوند تکمیلی باید در نزدیک‌ترین گذگاه که بخش اصلی نصب مجرا را تشکیل می‌دهند ،برقکارسیار نیاوران، خاتمه یابد.

برای تاسیسات مجرای مخفی، رساناهای پیوند تکمیلی باید در یک ترمینال اتصال مسی نصب شوند

که در داخل یک جعبه فلزی نصب شده‌باشد که بخش اصلی نصب مجرا را تشکیل می‌دهد .

خدمات برقکاری نیاوران

جعبه لوله فلزی باید تا جایی که ممکن است در موقعیت اتصال قرار گیرد

و بخش؛برقکار شبانه روزی نیاوران، آشکار هادی اتصال مکمل باید تا حد امکان کوتاه شود.

در جاییکه فولاد مشخص شده‌است، آن‌ها تمیز بر روی سطح دیوارها، ستون‌ها،

وبا کف زمین نصب خواهند شد و در امتداد یک صفحه عمودی یا یک صفحه افقی نصب خواهند شد.

نصب کامل باید به صورت مکانیکی و به طور الکتریکی در تمام طول و به طور موثر اتصال زمین شود.خدمات برقکاری شبانه روزی نیاوران

سیستم در نصب باید شامل کابل‌های مسی و یا کابل‌های مسی در نیام آن باشد. برای مدار ۳ فازی باید ۴۵۰ / ۷۵۰ وات یا بالاتر باشد.

در هر مدار نهایی و / یا در هر زیر اصلی باید جمع شوند و یا به هم متصل شوند.

احتیاط ویژه باید در شرایطی صورت گیرد که کابل‌های با درجه‌حرارت بالا ممکن است

لمس شوند و یا در جایی که ممکن است،نصاب لوستر نیاوران ، مواد دیگری را لمس کنند .
سطحی که در چنین وضعیتی نصب می‌شود

خدمات برقکاری نیاوران

که کابل‌ها پس از برداشتن پوشش در زمانی که پوشش برداشته شود نصب خواهد شد، باید با کابل‌ها و یا دیگر دستگاه‌های مناسب نصب شود تا از افتادن کابل‌ها جلوگیری شود.

برای جلوگیری از فشار روی کابل‌ها به علت وزن کابل‌ها، تعمیرکار برق هوشمند نیاوران،و جلوگیری از حرکت عمودی کابل سطح به صورت عمودی با طول بیش از ۵ متر باید دارای دستگاه‌های پشتیبان کافی باشد.
تعداد کابل‌های نصب شده در کانال باید به گونه‌ای باشد که هیچ آسیبی به کابل‌ها یا در طول نصب آن‌ها وارد نشود.

در تعیین اندازه مورد نیاز برای یک نصب خاص، روش ” سیستم واحد ” باید اتخاذ شود.خدمات برق هوشمند ساختمان نیاوران

مجموع تمام عوامل کابل‌ها، همانطور که در جدول “ب” ارایه‌شده نباید بیشتر از عامل باشد که در جدول”ب”داده شده‌است.

هوشمند سازی برق ساختمان نیاوران