نوشته‌ها

خدمات برقکاری بلوار فردوس | 09382255672

خدمات برقکاری بلوار فردوس

ادامه اموزش برق:
هر مدار روشن باید توسط بانک مسلم محافظت شود.مشهد بلوار فردوس
در جاییکه تراکم هسته‌های کابل ورودی / خروجی بزرگ‌تر از آن است که توسط ترمینال مسلم ذخیره می‌شود،برقکار شبانه روزی بلوار فردوس

یک بلوک اتصالی ثابت از درجه‌بندی مناسب باید با یک دم به بانک مسلم نصب شود.
به همین ترتیب می‌توان از مس نیز استفاده کرد.
در جایی که جعبه خدمات بیش از یک مدار عمل می‌کند،
ذخیره بانک مسلم به وسیله یک مس از درجه‌بندی مناسب خواهد بود.

رساناهای فاز کابل‌های ورودی / خروجی باید به وسیله پریز کابل به منتهی شوند.خدمات برقکاری شبانه روزی یبوار

خدمات برقکاری بلوار فردوس

هر جعبه کنترل باید با یک بلوک خنثی از درجه‌بندی مناسب و تعداد کافی راه برای هسته‌های کابلی ورودی / خروجی مناسب نصب شود. آن به وسیله بلوک ضخامت ۶ ام ام به طور ایمن به پایه جعبه کنترل ثابت خواهد شد.
جعبه خدمات باید با پوشش فولادی چین‌دار با ضخامت ۳ ام ام ، ضد آب با روکش پلاستیکی نرم و یا واشر سر سیلندر ۳ ام ام نصب شود.

پوشش باید با استفاده از چهار پیچ و مهره ثابت برنج و واشر سر و کار داشته باشد و بسته شود.
تبصره در بشقاب جعبه برای حمایت و خاتمه دادن به سه عدد حاصل از ورودی / خروجی با استفاده از کابل مناسب تهیه می‌شود.
اندازه کابل باید در مشخصات خاص و یا روی مشخص شود.
کابل‌های زیر زمینی برای سیستم‌های روشنایی خارجی باید مس ، یا باشند،
کابل‌های فولادی و کابل‌های غلاف حلقوی مگر این که مشخص شود. باید از قطب پایین وارد شوند و قطب زیر سطح زمین را ترک کنند
و هر کابل در یک غده ثابت به جعبه کنترل بانک خاتمه یابد. هسته‌های کابل بین غدد و ترمینال‌ها در تنش نیستند.

خدمات برقکاری بلوار فردوس

خط مستقیم زیرزمینی از طریق اتصال مجاز بدون موافقت کتبی معمار مجاز نخواهد بود.

همه کابل‌های زیر زمینی باید درون کانال‌ها یا کانال‌ها قرار داده شوند.
اگر این کانال‌ها توسط سازنده فراهم شود،
پیمان‌کار باید ثابت کند که مقدار، اندازه و تنظیم مربوطه کانال‌ها برای طراحی کابل‌ها در آینده مناسب هستند.
گودال‌های اندازه‌های مناسب را برای یک اجرای مستقیم حدود ۱۲ متر، در جایی که مسیر کابل مسیر یا زمان مورد نیاز را تغییر می‌دهد ، ارایه خواهد شد.