نوشته‌ها

خدمات برقکاری یوسف آباد | 09302255672

خدمات برقکاری یوسف آباد

ادامه آموزش برق:
مقاوم در برابر اتیلن – استات یا دیگر ، یک کابل مس ، با هادی مس جامد یا تک رشته‌ای،
مناسب برای دمای عملیاتی هادی که بیش از ۱۱۰ درجه سانتیگراد را در بر نمی‌گیرد.برقکارسیار یوسف آباد
انتشار کم دود و گازهای خورنده، عایق عایق، غیر -، کابل تک محوری، با هادی جامد یا تک رشته‌ای،
مناسب برای دمای عملیاتی هادی که بیش از ۹۰ درجه سانتیگراد را تعیین نمی‌کند.برقکار شبانه روزی یوسف آباد

خدمات برقکاری یوسف آباد

دارای عایق پی وی سی و یا بدون زره، تک هسته یا چند هسته، مناسب برای دمای عملیاتی هادی که بیش از ۷۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند.خدمات برقکاری شبانه روزی یوسف آباد
با پوشش و یا بدون زره، هسته منفرد یا چند هسته، مناسب برای دمای عملیاتی رسانا که از ۷۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند.
پلی‌اتیلن با اتصال عرضی و کابل‌های مسی غلاف شده با یا بدون زره، تک هسته یا چند هسته، مناسب برای دمای عملیاتی هادی که بیش از ۹۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند.نصاب لوستر یوسف آباد

خدمات برقکاری یوسف آباد

اکسید اتیلن پروپیلن و کابل‌های مسی غلاف شده با یا بدون زره، هسته منفرد یا چند هسته،
مناسب برای دمای عملیاتی رسانا که بیش از ۹۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند.تعمیرکار برق هوشمند یوسف آباد
کابل‌های عایق دار و غلاف شده با هادی جامد یا شل که مناسب
درجه‌حرارت عملیات هادی است و از ۷۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند.

خدمات برقکاری یوسف آباد

کابل مسی و پی وی سی ، دارای دو هسته تکی یا تک هسته است که مناسب درجه‌حرارت عملیاتی هادی است و از ۷۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند.خدمات برق هوشمند ساختمان یوسف آباد
دارای عایق پی وی سی و با هادی محافظ دور شده و هادی محافظ مدار، مسطح یا ۳ – هسته، مناسب برای دمای عملیاتی هادی که بیش از ۷۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند.هوشمند سازی برق ساختمان یوسف آباد