نوشته‌ها

خدمات برقکاری اشرفی اصفهانی | 09382255672

خدمات برقکاری اشرفی اصفهانی

ادامه آموزش برق:
تجهیزات الکتریکی و سیم‌کشی تاسیسات الکتریکی در ساختمان‌ها و ساختمان‌های مورد نیاز برای ذخیره‌سازی گاز مایع و جایگاه‌های توزیع بنزین باید علاوه بر شق ” ب ” و ( ب ) در بالا، مطابق با الزامات مشخص‌شده،برقکارسیار اشرفی اصفهانی
برای مناطق خطرناک در بخش ۱ و ۱۵ از موسسه مدل مدل نفت در صنعت نفت یا کد ایمنی بازاریابی موسسه نفت یا معادل باشد.
نوع حفاظت از تجهیزات الکتریکی برای دستیابی به ایمنی باید مطابق با منطقه ریسک فهرست‌شده در جدول ب وی باشد.

خدمات برقکاری اشرفی اصفهانی

منطقه که در آن یک فضای انفجاری به طور مداوم به مدت طولانی در حال حاضر و یا در حال حاضر وجود دارد.برقکار شبانه روزی اشرفی اصفهانی
منطقه که در آن یک جو انفجاری به احتمال زیاد در یک عملیات عادی رخ می‌دهد.

منطقه که در آن یک فضای انفجاری به احتمال زیاد در عملیات نورمال صورت نمی‌گیرد،

و اگر رخ دهد، فقط برای مدتی کوتاه وجود خواهد داشت.خدمات برقکاری شبانه روزی اشرفی اصفهانی

خدمات برقکاری اشرفی اصفهانی

حداکثر درجه‌حرارت سطح کلاس تی از تجهیزات الکتریکی نباید

از درجه‌حرارت احتراق گازها یا بخارات موجود تجاوز کند. رابطه بین کلاس تی و دمای سطح حداکثری در جدول نشان‌داده شده‌است.نصاب لوستر اشرفی اصفهانی
طبقه‌بندی گاز و بخار تجهیزات الکتریکی که راهنمایی برای استفاده ایمن از تجهیزات در نوع محیط شایع گاز را فراهم می‌کند ، ب

اید با “آی ای سی”انطباق داشته باشد.
خدمات برقکاری اشرفی اصفهانی

سیستم سیم‌کشی باید شامل موارد زیر باشد:
کابل‌های عایق “پی وی سی”که به لوله‌های فولادی کشیده‌شده

مطابق با بخش‌های ب۱ و سی۱ است.تعمیرکار برق هوشمند اشرفی اصفهانی

خطوط لوله خروجی “پی وی سی”در خارج از کابل به همراه و

یا همراه با بخش‌های ب۲ و سی۲، است.

کابل‌های زرهی چند هسته‌ای منطبق با بخش‌های ب۲ و سی۲، یا خدمات برق هوشمند ساختمان اشرفی اصفهانی

کابل‌های روکش شده با مواد معدنی حاوی کابل‌های مسی با رساناهای مسی منطبق با بخش‌های ب۲ و سی۲ است .
در جایی که از غلاف فلزی منفرد یا کابل‌های زرهی استفاده می‌شود، اقدامات احتیاطی باید برای اجتناب از ولتاژهای غلاف خطرناک یا جریان بکار گرفته شوند.هوشمند سازی برق ساختمان اشرفی اصفهانی