نوشته‌ها

خدمات برقکاری صادقیه | 09382255672

خدمات برقکاری صادقیه

ادامه آموزش برق:

برش در کار فلز برای یا در کار فلزی برای پایان مجرای سرریز باید در سایت با مته دریل کردن با اندازه صحیح و یا بااستفاده از ابزار برشی تایید شده حفر شود.

سوراخ‌هایی در باید حفر شده، پانچ یا برش توسط حلقه دیده شود.برقکارسیار صادقیه

پس از برش، خارها و لبه‌های تیز روی کار فلزی یا باید برای جلوگیری از خراش کابل‌هابرداشته شوند.

در جایی که پوشش محافظ روی یک مجرای فولادی یا پس از نصب آسیب‌دیده است،

چنین سطحی به طور موثر با حداقل دو کت رنگ ضد زنگ یا دیگر روکش مناسب برای جلوگیری از خوردگی دوباره ترمیم خواهد شد.

این بخش، نصب کابل برق را پوشش می‌دهد، که شامل آن‌هایی است که در بخش فرعی سی۲فهرست شده‌اند.

۲ از بخش سی۲. همچنین نصب امکانات مرتبط، از جمله سینی‌های کابل ونردبان کابلی را نیز پوشش می‌دهد.برقکار شبانه روزی صادقیه

مگر این که در جای دیگری مشخص شود، تمام کابل‌ها باید از رساناهای مسی استفاده کنند.

خدمات برقکاری صادقیه

برای به حداقل رساندن تداخل الکترومغناطیسی تولید شده از کابل‌های هسته منفرد، ترتیبات زیرباید اتخاذ شود:خدمات برقکاری شبانه روزی صادقیه

تمام کابل‌های اصلی باید همان هادی باشند، همان سطح مقطع، همان نوع، همان ساخت‌وساز و ازهمان تولید کننده.

تمام کابل‌های اصلی باید طول برابر داشته باشند و از همان مسیر نصب تبعیت کنند.

کابل‌های هسته منفرد قادر به فعالیت انفرادی نخواهند بود.

خدمات برقکاری صادقیه

آرایش خطوط اصلی باید مطابق با طرح ب ۲.۱.۲ ( دی ) در انتهای این بخش ب۲ قرار گیرد.نصاب لوستر صادقیه

کابل‌های برق باید بر روی سطح دیوار یا سقف و یا ساختار ساختمان دیگر نصب شوند مگر این کهمشخص شود. آن‌ها با نوع و یا کابل مورد تایید قرار می‌گیرند. کابل یا باید در امتداد مسیر کابل با توجه به جدول آورده شود.تعمیرکار برق هوشمند صادقیه

هنگامی که مشخص‌شده، کابل‌های برق ممکن است بر روی سینی‌های کابل یا نردبان کابلی مورد تایید قرار گیرند. در چنین مواردی، الزامات بخش‌های فرعی ب۲ در ب۲ قرار دارند. ۹ و ب۲. ۱۰باید اعمال شود.خدمات برق هوشمند ساختمانصادقیه

برای کابل‌های عمودی بیش از ۱۰۰ متر، بخش‌های آزاد کننده تنش باید مطابق با توصیه تولید کنندهکابلی، که در آن یک بخش انتشار تنش برای هر ۱۰۰ متر عمودی تامین خواهد شد ، فراهم شود.مشهد 7 صادقیه