نوشته‌ها

خدمات برقکاری برق آلستوم | 09382255672

خدمات برقکاری برق آلستوم

ادامه آموزش برق:
هر ورودی به یک کانال برای جلوگیری یا محافظت در برابر نفوذ آب قرار داده می‌شود.
در جایی که سیم‌کشی در مجرای پلاستیکی یا پلاستیک مشخص شده‌باشد،برقکارسیار برق آیستوم

آن‌ها باید مطابق با بنده‌ای مربوطه در بخش‌های فرعی ب۱ عمل کنند.

گذرگاه”پی وی سی”باید مجرای وظیفه سنگین باشد ،برقکار شبانه روزی برق آلستوم

و برای نصب به کار رود که در آن دمای محیط از ۶۰ درجه سانتی گراد و یا کم‌تر از ۵ درجه سانتیگراد تجاوز می‌کند.

خدمات برقکاری برق آلستوم

ممکن است موجدار، ساده یا تقویت‌شده باشند.

استفاده از این لوله برای برش “پی وی سی”استفاده خواهد شد.
گذرگاه باید تا حد امکان کوتاه استفاده شود و در هر صورت نباید از یک کانال ۲ متر تجاوز کند.

این گذرگاه سرریز نباید در موقعیت‌هایی استفاده شود که در معرض حرکت پیوسته قرار می‌گیرند.
یک مبدل مواد “پی وی سی”که در آن اتصال سیمان به سطح خارجی کانال اعمال می‌شود،خدمات برقکاری شبانه روزی برق آلستوم

تا به نوبه خود به آن متصل شود و سپس به تبدیل یک چهارم به تبدیل سیمان به طور مساوی تبدیل شود تا مجرای سرریز بطور خودکار ادامه یابد.نصاب لوستر برق آلستوم

خدمات برقکاری برق آلستوم

جعبه‌های و جعبه‌های “پی وی سی”برای لوازم جانبی الکتریکی باید با جعبه‌های فولادی مطابق با “آی ای سی”قابل تعویض باشند. تعمیرکار برق هوشمند برق آلستوم

جعبه‌های “پی وی سی”باید با یک ترمینال ارت برنجی مجهز شده و برای اتصال رسانای محافظ مدار کامل شوند.

آن‌ها نباید برای تعلیق یا سایر تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند، که در آن حرارت قابل‌توجه تولید خواهد شد

و یا در جایی که جرم پیا تجهیزات بیشتر از ۳ کیلوگرم است.

در جایی که یک سیستم مجرای پنهان در برش کف یا دیواره به کار می‌رود،

یک سیستم لوله پیچیده “پی وی سی”که به شکل یک لوله پیچیده از جنس تشکیل‌شده،

برای تعلیق یا سایر تجهیزات به کار گرفته خواهد شد.خدمات برق هوشمند ساختمان برق آلستوم

خدمات برقکاری برق آلستوم

همچنین سیستم برای بار معلق در دمای کاری مورد انتظار مناسب خواهد بود.

شیار داربخشی از جفت کننده جفت گیری برای پوشش قسمت کامل بدنه جعبه انجام خواهد شد

و باید محکم به هم فشرده شود تا مجرای سرریز بطور خودکار ادامه یابد. هوشمند سازی برق ساختمان برق آلستوم

هر گونه نخ‌ها در جعبه با حداقل دو کت رنگ ضد زنگ ساخته خواهند شد.