نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان کاشانک | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان کاشانک

تعمیرات برق ساختمان کاشانک

تعمیرات برق ساختمان کاشانک

 

امداد برق ساختمان کاشانک

باید از نوع آهن، نوع آهن‌ربا در حرکت و یا سیم‌پیچ با نوع مبدل خارج از ۹ باشند.

کلاس دقت باید “۲.۵” یا بهتر مطابق با باشد. صفحه مدرج می‌تواند

تعمیرات برق ساختمان کاشانک

یک قطر اسمی ۱۰۰ میلیمتر داشته باشد و یک انحراف کلی در مقیاس ۲۴۰ درجه برای و ۱۲۰ درجه برای داشته باشد.

امداد برق شبانه روزی کاشانک

ترانسفورماتور فعلی برای استفاده با ابزار اندازه‌گیری باید بامطابقت داشته باشد. کلاس دقت باید مطابق با باشد.

در جاییکه یک واحد برای اندازه‌گیری جریان در هر فاز یا خنثی یک مدار سه فازی بکار می‌رود، باید به یک سوئیچ انتخابگر متصل شود که را قادر می‌سازد

 

در سری با هر فاز و خنثی در چرخش وارد شوند.

برقکار اقدسیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

هنگامی که به سیم‌پیچ‌های ثانویه مربوط به اندازه‌گیری ترانسفورماتور جریان متصل می‌شود،

سوئیچ انتخابگر می‌تواند

امکانات لازم برای جلوگیری از اتصال مجدد آن‌ها در طول تغییر در طول زمان تغییر و در موقعیت “خاموش” داشته باشد.

خدمات برقی کاشانک

در یک مدار سه فازی که در آن یک برای اندازه‌گیری ولتاژهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید با یک سوئیچ انتخابگر تامین شود تا ولتاژ زیر اندازه‌گیری شود:

الف)ولتاژ بین هر فاز خنثی

ولتاژ بین هر دو فاز

سوئیچ انتخابگر حالت “خاموش” دارد.

تعمیرات شبانه روزی برق کاشانک

محفظه سنج برای کنتور مسکن باید از جنس فولاد گالوانیزه کم‌تر از ۱.۶ میلیمتر ساخته شود و باید اندازه کافی برای تطبیق تعداد لازم و سیم‌های کنتور هوشمند باشد.

تعمیرات برق ساختمان کاشانک

برای امکان نصب کنتور وات ساعت در داخل محفظه بدون برداشتن محفظه از دیوار یا پشتیبانی دیگر باید تهیه شود.

دستگاه سنجش سنج در پشت اتاق پروژه انجام نخواهد شد.

الکتریکی شبانه روزی کاشانک

یک برای هر مدار درجه‌بندی تا ۶۰ ممکن است مستقیما به صورت سری با مدار ارتباط داشته باشد، به طوری که جریان مدار کامل از طریق ابزار عبور کند.

 

برای یک مدار از درجه‌بندی بیش از ۶۰ طریق سیم‌پیچ ثانویه یک ترانسفورماتور جریان تغذیه خواهد شد

و یک انحراف کامل را با جریان ثانویه ۵ به دست خواهد داد.

تعمیرکار شبانه روزی برق کاشانک

تعمیرات کلی و جزئی برق ساختمان با تعمیرکار برق ماهر

نصب و تعمیر انواع لامپ و لوستر در محدوده تهران بزرگ

رفع اتصالی و نوسانات برقی ساختمان.