نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان قیطریه | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان قیطریه

تعمیرات برق ساختمان قیطریه

تعمیرات برق ساختمان قیطریه

امداد برق ساختمان قیطریه

استانداردهای ملی و بین‌المللی به وضوح عناصر مختلف اتصال زمین را تعریف می‌کنند.

عبارات زیر عموما در صنعت و در ادبیات مورد استفاده قرار می‌گیرند

تعمیرات برق ساختمان قیطریه

یک هادی محافظ برای برخی اقدامات حفاظت در برابر شوک الکتریکی

و ایجاد یک اتصال الکتریکی محافظ که به طور قراردادی به عنوان الکترود زمین متصل می‌شود
.

امداد برق شبانه روزی قیطریه

یا یک اتصال الکتریکی با زمین (به طور معمول پتانسیل زمین)را ایجاد می‌کند و بخشی از تاسیسات الکتریکی را تشکیل نمی‌دهد

تعمیرات برق ساختمان قیطریه

برای مثال: کف یا دیواره‌ای عایق دار، چارچوب فلزی ساختمان‌ها و

(نه بخشی از نصب الکتریکی)برای آب، گاز، گرمایش، هوای فشرده و غیره

خدمات برقی قیطریه

این پیوند توسط رساناهای محافظ انجام می‌شود و هدف این است

که اطمینان حاصل شود که در صورت ایجاد یک هادی خارجی ورودی (مانند لوله گاز و غیره)به دلیل نقص خارجی در ساختمان،

هیچ تفاوتی با وجود پتانسیل ایجاد شده بین بخش‌های مختلف رسانا در داخل نصب وجود ندارد.

برقکار | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

تعمیرات برق ساختمان قیطریه

اتصال باید تا حد امکان به نقطه ورود به ساختمان نزدیک شود

و به ترمینال زمین اصلی متصل شود (۶). با این حال، اتصال به زمین غلاف فلزی کابل‌های ارتباطی نیاز به مجوز مالکان کابل‌ها را دارد.

تعمیرات شبانه روزی برق قیطریه

این اتصالات به منظور اتصال تمام قطعات با رسانایی در نظر گرفته‌شده و همه بخش‌های فرعی به صورت هم‌زمان در دسترس هستند،

در صورتی که شرایط صحیح برای محافظت دیده نشده باشد،

به عنوان مثال، رساناهای اتصال اصلی یک مقاومت بالا غیرقابل‌قبول را ارایه می‌کنند.

اتصال قطعات به الکترود زمین اتصال توسط رساناهای محافظ با هدف فراهم کردن

کوره راه مقاومت پایین برای جریان خطا در حال جریان به زمین انجام می‌شود.

الکتریکی شبانه روزی قیطریه

مولفه‌ها اتصال موثر همه لوازم فلزی در دسترس و تمام قسمت‌های در معرض رسانایی الکتریکی و تجهیزات،

برای حفاظت موثر در برابر شوک‌های الکتریکی ضروری است.

تعمیرکار شبانه روزی برق قیطریه

تعمیرات کلی و جزئی برق ساختمان و ادارات با تعرفه مناسب همراه با برقکار سیار ماهر بصورت شبانه روزی

نصب انواع لوستر با تعمیر و تعویض آن ، سیم کشی برق ساختمان در کمترین زمان ممکن.