نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان باغ فردوس | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان باغ فردوس

تعمیرات برق ساختمان باغ فردوس

تعمیرات برق ساختمان باغ فردوس

 

امداد برق ساختمان باغ فردوس

چیدمان سیستم بستگی به موقعیت مصرف کنندگان فعلی،

محل منبع قدرت و امکانات برای تعمیر سیستم دارد. یک خط توزیع واحد ۴ تا ۶ متر است

و دستگاه‌های محافظت برای مصرف کنندگان فعلی در واحدهای که مستقیما به نقاط کاربرد متصل هستند قرار داده می‌شود.

امداد برق شبانه روزی باغ فردوس

یک فیدر واحد همه مصرف کنندگان کنونی قدرت‌های مختلف را تامین می‌کند.

هنگامی که چیدمان سیستم ایجاد می‌شود، محاسبه جریان جذب‌شده در خط توزیع امکان پذیر است.

در مجموع با مجموع جریان‌های جذب‌شده توسط جریان در مصرف کنندگان برابر است:

مصرف کنندگان فعلی همه در همان زمان کار نمی‌کنند و برای همیشه در بار کامل نیستند،

خدمات برقی باغ فردوس

مقاومت ظاهری رساناهای مداری کم است اما قابل‌چشم‌پوشی نیست:

وقتی جریان بار حامل جریان بار است، یک افت ولتاژ بین مبدا مدار و ترمینال‌های بار وجود دارد.

عملکرد صحیح بار (یک موتور، مدار روشنایی و غیره)به ولتاژ در پایانه‌های خود که در یک مقدار نزدیک به مقدار اسمی آن نگهداری می‌شود، بستگی دارد.

تعمیرات برق ساختمان باغ فردوس

بنابراین برای تعیین رساناهای مداری موجود در جریان بار کامل، ولتاژ پایانه بار در محدوده مورد نیاز برای عملکرد صحیح نگهداری می‌شود.

این بخش با روش‌های تعیین افت ولتاژ سر و کار دارد، به منظور بررسی این که: (ب)مطابق با استانداردها و مقررات خاص در نیروی ب هستند.

تعمیرات شبانه روزی برق باغ فردوس

این محدودیت‌های افت ولتاژ به شرایط عملیاتی حالت پایدار معمولی اشاره دارند و در زمان شروع موتور، سوییچینگ همزمان (به وسیله شانس)چندین بار و غیره کاربرد ندارند.

تعمیرات برق ساختمان باغ فردوس

هنگامی که افت ولتاژ بیشتر از مقادیر نشان‌داده‌شده کابل‌های بزرگ‌تر باید برای اصلاح شرایط استفاده شوند. مقدار ۸ %، در حالی که مجاز است، می‌تواند به مشکلات برای باره‌ای موتوری منجر شود؛

تعمیرات برق ساختمان باغ فردوس

برای مثال: b به طور کلی، عملکرد موتور رضایت‌بخش نیازمند یک ولتاژ در ۵ % ارزش اسمی خود در عملکرد ثابت است، شروع جریان موتور می‌تواند ۵ تا برابر مقدار بار کل (یا حتی بالاتر)باشد.

الکتریکی شبانه روزی باغ فردوس

اگر افت ولتاژ ۸ % در جریان پر بار رخ دهد، افت ۴۰ % یا بیشتر در طول راه‌اندازی رخ خواهد داد.

در چنین شرایطی موتور شامل: (یعنی ثابت باقی می‌ماند

به دلیل گشتاور ناکافی برای غلبه بر گشتاور بار)همراه با اثرات نامطلوب ولتاژ پایین در سایر تجهیزات)در نهایت یک افت ولتاژ ۸ % افت انرژی مداوم را نشان می‌دهد،

تعمیرکار شبانه روزی برق باغ فردوس

تعمیرات کلی و جزئی برق ساختمان بصورت شبانه روزی با تعرفه مناسب

رفع اتصالی با اصول استاندارد و برقکار سیار ماهر در تمام ایام هفته

نصب و تعمیر و تعویض انواع لامپ  و لوستر .