نوشته‌ها

خدمات برقکاری ولنجک | 09382255672

خدمات برقکاری ولنجک

ادامه اموزش برق:
در جاییکه اتصال بین و یک بورد توزیع ساخته شده‌است،

برای ورود به کابل باید تمام کابل‌ها را از همه مدارهای موجود ، از جمله ،برقکارسیار ولنجک،مدارات علامت‌گذاری شده به عنوان ” ذخیره ” بپذیرند.
قطعه‌های تکی باید به طور مستقل توسط حداقل دو نقطه ثابت برای هر قطعه پشتیبانی شوند.

در مستقیم، پشتیبانی برای باید در فواصل زمانی منظم با حداکثر فاصله‌گذاری در جدول “ب” ثابت شود.برقکار شبانه روزی ولنجک

خدمات برقکاری ولنجک

سربار باید به طور مناسب با استفاده از فولادی ملایم، پرانتز یا سایر ابزار تایید شده پشتیبانی شود،خدمات برقکاری شبانه روزی .لنجک

به طوری که هیچ افتادگی قابل مشاهده هنگام بار کردن با کابل‌ها مشاهده نمی‌شود.

این پشتیبانی باید با حداقل دو کت رنگ ضد زنگ تایید شده؛نصاب لوستر ولنجک، برای جلوگیری از خوردگی رنگ شوند.
فاصله‌گذاری ذکر شده در بالا فرض می‌کند که در معرض استرس مکانیکی قرار ندارد جز آنکه به خاطر وزن کابل‌های محصور شده و اتصالات.

خدمات برقکاری ولنجک

ارقام بالا برای که برای پشتیبانی از و تجهیزات دیگر استفاده می‌شود صدق نمی‌کنند.
در صورتی که این کابل‌ها بخشی از یک سیستم سیم‌کشی سطحی را تشکیل دهند ،تعمیرکار برق هوشمند ولنجک،

نفوذ در باید توسط مجرای متصل به غیر از کابل‌های عایق و غلاف دار محافظت شود.خدمات برق هوشمند ساختمان ولنجک

در چنین مواردی سوراخ‌ها در که از طریق آن چنین کابل‌ها به آن نفوذ می‌کنند باید با لاستیکی مناسب و یا عایق دار نصب شوند.

خدمات برقکاری ولنجک

در جایی که”آ” از یک عنصر ساختاری مقاوم به آتش مانند کف و دیوار عبور می‌کند

و مقاومت آتش را مشخص می‌کند، دهانه ایجاد شده داخلی و خارجی با نوع تایید شده مقاومت

در برابر مواد مطابق با درجه مناسب مقاومت آتش مورد نیاز مسدود خواهد شد.

در جایی که یک در یک وضعیت مرطوب نصب می‌شود، یا جایی که “آ” قرار است

در معرض آب و هوا قرار گیرد، باید از فلزکاری دیگر دور نگه‌داشته شود که در آن عمل الکترولیتی باید متحمل شود.

هوشمند سازی برق ساختمان ولنجک