نوشته‌ها

خدمات برقکاری شهرک غرب | 09382255672

خدمات برقکاری شهرک غرب

ادامه آموزش برق:
سوئیچ خنثی در موقعیت سوئیچ

رسانای خنثی دو سیم مرکزی برای یک مدار نهایی روشنایی ، باید از طریق یک اتصال‌دهنده که در جعبه بسته یا قرار دارد ، بسته شود.
کابل به یک جعبه منتهی می‌شود،برقکارسیار شهرک غرب؛ یک یا سایر لوازم باید غلاف محافظ کلی را داشته باشد که به جعبه ، یا سایر لوازم برای حداقل ۱۳ ام ام حمل شود.

کنسرسیوم خط لوله دریای‌خزر باید در پایانه زمین ارایه‌شده در جعبه یا لوازم جانبی سیم‌کشی به پایان برسد.

خدمات برقکاری شهرک غرب

در جایی که لازم نیست “سی پی سی”را در یک ابزار جانبی به پایان برسانید،برقکار شبانه روزی شهرک غرب،

در عوض، باید دور از پایانه‌های زنده و یا یک رساناهای عریان ، دور هم جمع شود

و آستین سفید و سبز ( آ ) سبز و زرد داشته باشد.
کابل ها که قطر کلی آن بیش از ۱۰ میلی متر نیست باید با استفاده از گیره ثابت شود.

کابل ها دیگر قطر باید با استفاده از کابل‌ها تعمیر شود.خدمات برقکاری شبانه روزی شهرک غرب،

خدمات برقکاری شهرک غرب

در جایی که تعدادی از کابل‌ها روی سطح دیوارها، ستون‌ها، افرازها یا سقف متصل می‌شوند ،

به طوری که عرض کلی آن‌ها از ۵۰ میلی متر تجاوز کند،

یک فاصله چوب سخت ۱۳ ام ام با عرض کافی در امتداد مسیر کابل برای نصب کابل‌ها قرار خواهد گرفت.

چوب سخت باید با یک پوشش تایید شده در جبهه و لبه‌های، و ترکیب ضد آب که در پشت رفتار می‌شود ،نصاب لوستر شهرک غرب،

به پایان برسد. باید به درستی به هم چفت شده و در موقعیت با پیچ‌های برنجی فرو افتاده در ثابت شود.

خدمات برقکاری شهرک غرب

گیره با قلاب باید ثابت و توسط سوزن به سطح دیوار، ستون، افراز یا سقف متصل شود.

سطح هر پینباید با سطح گیره در نظر گرفته شود به طوری که هیچ آسیبی به غلاف کابل‌های ثابت رخ نداده باشد.

هر سوراخ در گیره باید به یک سنجاق تعمیر نیاز داشته باشد.تعمیرکار برق هوشمند شهرک غرب،

یک گیره buckle جداگانه باید برای هر کابل هر سایز بالاتر از ۲.۵ میلی متر میلی متر مکعب با سی پی سی یا اندازه معادل لازم باشد. در هر یک از این موارد بیش از دو سیم نباید مجاز باشد.خدمات برق هوشمند ساختمان شهرک غرب

خدمات برقکاری شهرک غرب

گیره در امتداد کل مسیر کابل در فواصل زمانی منظم از ۲۵۰ میلی متر در امتداد افقی و ۴۰۰ میلی متر بر روی میله عمودی قرار خواهد گرفت.

همچنین یک گیره باید در فاصله‌ای با فاصله بیش از ۷۵ میلی متر از یک انتها و از دو طرف یک پیچ تامین شود.

هوشمند سازی برق ساختمان شهرک غرب