نوشته‌ها

خدمات برقکاری سعادت آباد | 09382255672

خدمات برقکاری سعادت آباد

ادامه آموزش برق:
در صورت نیاز، کابل‌ها ممکن است زیر کف اتاق ، بین افرازها یا داخل حفره‌های سقف وجود داشته باشند ،

به شرطی که در کانال‌ها، کانال‌ها یا باشند.برقکارسیار سعادت آباد

که به طور کامل با بنده‌ای مربوطه در بخش‌های فرعی ب۱ مطابقت داشته باشند. ۱، ب۱. ۲ و ب ۱.۳.

زمانی که کابل‌ها به همراه اتصالات فولادی عبور کرده یا از میله‌های فولادی عبور می‌کنند ،

تیرها، و غیره به وسیله لوله فولادی و یا لوله شده یا ضمیمه می‌شوند.مهشد2 سعادت آباد

خدمات برقکاری سعادت آباد

کابل ها نباید به عنوان یک محدوده بین ستون‌ها، و غیره ، بدون پشتیبانی سفت و سخت در طول مدت خود اجرا شوند.

حفاظت از کابل به خسارت ،خدمات برقکاری شبانه روزی سعادت آباد

آسیب‌پذیری در برابر آسیب باید با استفاده از کانال‌های فلزی محافظت شود.

در صورتی که برای کابل‌های اتصال دیوار از کف اتاق محافظت شود، کانال فلزی به حداقل ارتفاع ۱.۵ متر بالاتر از سطح کف ساختمان تعیین خواهد شد.
کابل از ساختمان ساختمان عبور می‌کند

در جاییکه کابل‌ها از یک ساختمان ساختمان مانند یک دیوار یا ستون عبور می‌کنند، نصاب لوستر سعادت آباد

کابل‌ها می‌توانند از طریق آستین‌های “پی وی سی”وارد ساختمان ساختمان شوند.

خدمات برقکاری سعادت آباد

اندازه آستین‌های “پی وی سی”باید به گونه‌ای باشد که ضریب فضایی نباید از ۴۰ ٪ تجاوز کند.

فاصله بین ساختار و آستین و آستین بین کابل‌ها و آستین کاملا با سیمان پر می‌شود و یا مواد مقاوم در برابر آتش را تایید می‌کند.

پس از عبور از یک اتصال انبساط ، باید به صورت حلقه‌ای شکل گیرد، تعمیرکار برق هوشمند سعادت اباد

به طوری که هر حرکت در مفاصل نباید بر روی کابل‌ها تاکید کند.

خدمات برقکاری سعادت آباد

کابل که از طریق کار فلزی عبور می‌کند

لاستیکی باید برای محافظت از کابل‌های عبور شده،خدمات برق هوشمند ساختمان سعادت اباد

از قطعات فلزی یک تخته توزیع، یک جعبه فلزی، یک جعبه فلزی یا هر کار فلزی دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
تفکیک نژادی از خدمات دیگر

باید حداقل ۱۵۰ میلی متر از سایر خدمات را اجرا کند.
در سیستم کابل‌ها باید به سیستم ” حلقه ” متصل شوند. اتصالات کابل هر نوع در خطوط کابل مجاز نخواهد بود. هوشمند سازی برق ساختمان سعادت آباد