نوشته‌ها

خدمات برقکاری تهران ویلا | 09382255672

خدمات برقکاری تهران ویلا

ادامه آموزش برق:
در جایی که مجرای “پی وی سی”به بدنه متصل می‌شود،برقکارسیار تهران ویلا

یک مبدل و یک بوته پی وی سی و یا یک ” پیچ برای تبدیل آداپتور “کار خواهد رفت.

در مورد مجرای انعطاف‌پذیر، غدد “پی وی سی”سفت و یا یک آداپتور “پی وی سی”با یک بوته نر “پی وی سی”استفاده خواهد شد.

در جایی که آداپتور “پی وی سی”با بوته نر استفاده می‌شود،برقکار شبانه روزی تهران ویلا

بوته نر باید به مبدل یا آداپتور از داخل غلاف فلزی عبور کند

و از طریق یک سوراخ دارای لقی که در محفظه حفر شده باشد تا برای بوته مناسب باشد .

خدمات برقکاری تهران ویلا

این بوته به صورت محکم به مبدل یا آداپتور بسته خواهد شد تا بتواند بدنه؛خدمات برقکاری شبانه روزی تهران ویلا، را به طور ایمن برای تداوم مکانیکی نگه دارد. اتصال روی بوته نر باید به اندازه کافی طولانی باشد تا بخش کامل پیچ خورده از مبدل را پوشش دهد.

اتصال اتصال بدنه باید بر روی سطح مجرای انعطاف‌پذیر قبل از درج در مبدل / آداپتور و پیچش مورد استفاده قرار گیرد.
پیچ با استفاده از هدف ساخته‌شده از آرنج و یا برای مجرای “پی وی سی”و با خم کردن خود مجرا ساخته خواهد شد. خم نباید با یک زاویه حاد انحنا پیدا کند. شعاع داخلی این انحنا کم‌تر از ۴ برابر قطر خارجی مجرای سرریز خواهد بود.

در مورد پیچ مجرا با خم کردن مجرای “پی وی سی”، پیچ مجرا با استفاده از اندازه مناسب فنر لوله ساخته خواهد شد.مشهد 4 تهران ویلا

باید هر چه زودتر پس از خم شدن در موقعیت ثابت شوند.
هزینه لازم برای گسترش لوله “پی وی سی”در دمای بالا تامین خواهد شد.تعمیرکار برق هوشمند تهران ویلا

خدمات برقکاری تهران ویلا

کوپلینگ توسعه یا سایر اتصالات را باید در یک مسیر مستقیم ۱۰ متر یا کم‌تر نصب کرد.

گیره یا گیره را باید جا به جا کرد.
باید در مسیر عادی بوسیله پیچ تعمیر و نگهداری شود، اما سوراخ‌ها در همیشه باید کمی باشندخدمات برق هوشمند ساختمان تهران ویلا

تا حرکت گسترش را امکان پذیر سازد. باید در زیر سر پیچ مورد استفاده قرار گیرد که نباید بیش از حد محکم شود.

فاصله بین پشتیبانی مجاور برای باید بزرگ‌تر از موارد ارایه‌شده در جدول “ب” باشد.هوشمند سازی برق ساختمان تهران ویلا