نوشته‌ها

خدمات برقکاری آیت الله کاشانی | 09382255672

خدمات برقکاری آیت الله کاشانی

ادامه آموزش برق:
این بخش فرعی کانال و نصب برای سیستم‌های هشدار حریق اتوماتیک / اتوماتیک و تاسیسات سرویس آتش‌نشانی را پوشش می‌دهد.برقکارسیار آیت الله کاشانی

نصب باید اجرا شود و به استانداردی که در بخش‌های مربوط به آخرین ویرایش مشخصات عمومی تاسیسات آتش‌نشانی در ساختمان‌های دولتی، هنگ‌کنگ گفته می‌شود ، تکمیل شود.برقکار شبانه روزی آیت الله کاشانی
برای تاسیسات خدمات آتش‌نشانی باید از فولاد باشد، منطبق با بنده‌ای مربوطه در بخش ب۱ از این مشخصات عمومی باشد .

خدمات برقکاری آیت الله کاشانی

مجوز برای تاسیسات خدمات آتش‌نشانی به طور کامل از تمام خدمات دیگر جدا خواهد شد.

در جایی که از سیستم استفاده می‌شود،

یک کانال جداگانه باید منحصرا برای سیم‌کشی سرویس آتش‌نشانی استفاده شود.خدمات برقکاری شبانه روزی آیت الله کاشانی

باید در چنین راهی نصب شوند تا حداکثر حفاظت در برابر آسیب مکانیکی انجام شود.

در جایی که برای و یا تاسیسات خدمات آتش‌نشانی برای تاسیسات خدمات آتش‌نشانی در سایر کانال‌ها، لوله‌های آب، مجاری تهویه هوا، و غیره اجتناب‌ناپذیر است،

ابتدا نصب خواهند شد و نزدیک‌ترین نقطه به سازه نصب خواهند شد.نصاب لوستر آیت الله کاشانی

خدمات برقکاری آیت الله کاشانی

این مسیرها همچنین باید از مناطقی از خطر آتش‌سوزی بالا مانند حمل چاه، پلکان باز و تیره‌ای عمودی اجتناب کنند.
سیم‌های آهنی که به اندازه کافی سیم‌های آهنی دارند، باید در تمام لوله‌های خالی فراهم شود.
در صورت مشخص شدن کابل‌ها، کابل‌های خاموش و یا کابل‌های عایق ( ام آی ) باید به جای سیستم کانال استفاده شود.تعمیرکار برق هوشمند آیت الله کاشانی

در چنین مواردی کابل‌های مورد استفاده و نصب آن‌ها باید مطابق با الزامات مربوطه مشخص‌شده در بخش‌های بی۲ و سی۲ باشد.

تجهیزات الکتریکی و سیم‌کشی تاسیسات الکتریکی که به طور بالقوه قابل انفجار هستند ،خدمات برق هوشمند ساختمان آیت الله کاشانی

باید ساخته و حفاظت شوند تا الزامات مشخص‌شده برای نواحی خطرناک مربوط به بخش‌های مربوطه شوند .
تجهیزات الکتریکی و سیم‌کشی تاسیسات الکتریکی در ساختمان‌ها و ساختمان‌های انبار، تولید و یا بسته‌بندی کالاهای خطرناک در دسته‌ها ۱ تا ۱۰ باید مطابق با مقررات مربوط به مقررات منع کالاهای خطرناک ( عمومی ) باشد.هوشمند سازی برق ساختمان آیت الله کاشانی