نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان خیابان دولت | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان خیابان دولت

امداد برق ساختمان

در زمینه مقررات بین‌المللی در زمینه بهره‌وری انرژی، استاندارد استاندارد

(“تاسیسات الکتریکی ولتاژ پایین”)به طور خاص برای تاسیسات الکتریکی توسعه داده شده‌است.

این استاندارد الزامات و توصیه‌های لازم برای طراحی یک تاسیسات الکتریکی با یک رویکرد بهره‌وری انرژی را ارایه می‌دهد.

این موضوع بر اهمیت کارایی انرژی در طراحی تاسیسات الکتریکی، به همان روش ایمنی و اجرا تاکید دارد.

امداد برق شبانه روزی

در صنعت تولید، بهره‌وری انرژی به راحتی می‌تواند با مقدار انرژی (کیلووات ساعت)برای تولید یک محصول تعریف شود.

برای یک تاسیسات الکتریکی در یک ساختمان به خصوص، بهره‌وری انرژی به عنوان یک روش سیستم تعریف می‌شود که هدف آن بهینه‌سازی استفاده از برق است.

این شامل: b حداقل کردن اتلاف انرژی، ب استفاده از برق در زمان مناسب و در هزینه کم‌تر، ب عملکرد کل در طول چرخه عمر نصب را حفظ می‌کند.

خدمات برقی

در اینجا نکات اصلی برای حفظ تعادل انرژی الکتریکی در یک تاسیسات الکتریکی وجود دارد: ب باید هیچ تضاد با الزامات مربوط به ایمنی افراد و اموال وجود نداشته باشد،

ب)نباید هیچ تضاد با الزامات مربوط به ایمنی افراد و اموال وجود داشته باشد،

ب)باید در هر زمانی اجرا شود،
این یک رویکرد تکرارشونده و بهبود است.

تعمیرات شبانه روزی برق

عامل تصمیم‌گیری برای پیاده‌سازی تجهیزات جدید اختصاص‌داده‌شده به بهره‌وری انرژی است.
هدایت فنی در اصول طراحی، در نظر گرفتن جنبه‌های زیر ارایه می‌شود:

تعمیرات برق ساختمان خیابان دولت

محل بهینه و ایستگاه مرکزی با استفاده از روش ب کاهش تلفات سیم‌کشی،

با افزایش موارد تعیین اتصال کانال‌ها یا مناطق با تجهیزات دارای الزامات انرژی مشابه، ب، تکنیک‌های مدیریت بار، نصب تجهیزات کنترل و نظار

الکتریکی شبانه روزی

یک نمونه از روش ارزیابی با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف مانند: ب مانیتورینگ پروفیل بار،  موقعیت و کارایی و یا پست فرعی ترانسفورماتور، ب بهینه‌سازی موتور، نورپردازی و تهویه مطبوع.

تعمیرات برق ساختمان خیابان دولت

به عنوان مثال، سطوح ارزیابی توصیه‌شده برای تعیین پروفیل بار در ساعت کیلووات ساعت را ارایه می‌دهد ( معیارهای بهره‌وری). سطوح ارزیابی دیگر (برای سطوح هارمونیک …)تعریف می‌شوند و در هر نوع فعالیت مشخص می‌شوند: مسکونی (مسکن)، تجاری، صنعتی یا زیرساخت.

تعمیرکار شبانه روزی برق