نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان ستارخان | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان ستارخان

تعمیرات برق ساختمان ستارخان

تعمیرات برق ساختمان ستارخان

امداد برق ساختمان ستارخان

باتری شامل دستگاه مدار چاپی باید قبل از تحویل بر روی سایت

مطابق با کتابچه آزمایش تولید کننده، مونتاژ و تست شود.

تحویل به سایت باید با گواهی آزمون کارخانه اصلی همراه باشد.
یک بیانیه یا گواهی باید توسط شارژر و تولید کننده

مجموعه باتری برای اثبات امید به زندگی واحد تامین برق تولید شود.

تعمیرات برق ساختمان ستارخان

تست‌های سایت زیر پس از تکمیل نصب سیستم مربوطه و اتصال تامین دایمی

طبق دستورالعمل کارخانه در حضور کارکنان بازرسی معمار انجام خواهند شد

امداد برق شبانه روزی ستارخان

بازرسی این شارژر که به شبکه برق متصل می‌شود از طریق یک فیوز دارای امتیاز مناسب متصل می‌شود.

ب)بازرسی اتصالات باتری به درستی انجام شده‌است.

بازرسی ابزار، نشان دادن لامپ‌ها، فیوز، رله‌ها و برچسب‌ها بر روی شارژر باتری انجام شده‌است.

خدمات برقی ستارخان

برای راه‌اندازی اولیه، باتری‌ها را در بالاترین نرخ دستی شارژ کنید تا جریان شارژ ثابت باقی بماند.

زمان شروع و اتمام را ثبت کنید.

تعمیرات برق ساختمان ستارخان

بررسی ظرفیت شارژر قابلیت شارژ باتری را از شارژ کامل به شارژ کامل در طول مدت مشخص شارژ می‌کند.

برقکار غرب تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

خروجی شارژر بار با باتری متصل شده،

این باید بین ۱۱۰ درصد و ۱۱۵ درصد از ولتاژ باتری معمولی و

در محدوده ولتاژ عملیاتی همه دستگاه‌های متصل باشد. انداز
گیری جریان شارژ در بار با باتری متصل به باتری،

این باید کم‌تر از حداکثر جریان شارژ مداوم برای باتری‌ها باشد.

تعمیرات شبانه روزی برق ستارخان

ورود برق به شارژر شبکه را متوقف کرده و بررسی کنید که عملکرد صحیح وسایل متصل به باتری‌های آماده‌به‌کار نیز ادامه دارد.

در مورد تعویض سوئیچ در ، ورودی برق اصلی را قطع کنید تا بررسی کنید که آیا ظرفیت باتری‌ها کافی است

تعمیرات برق ساختمان ستارخان

که به طور همزمان یا حداکثر ۲۰ بار یا حداکثر ۲۰ ساعت یا حداکثر طول ۲۰ ساعت

در طول یک ساعت یا بالاتر از هر کدام از کلیدهای قطع‌کننده مدار هوا به طور همزمان انجام شود.

الکتریکی شبانه روزی ستارخان

تصدیق عملکرد صحیح شارژر / شبکه برق شکست / شبکه برق شکست / شارژ باتری را تایید می‌کند.

بازگرداندن تامین برق و بررسی این که شارژر / برق شکست برق / برق اصلی خاموش هستند

و شبکه برق اصلی به حالت عادی بازگشته است

تعمیرکار شبانه روزی برق ستارخان

برقکار شبانه روزی در محدوده غرب تهران با قیمت مناسب ، هوشمند سازی برق ساختمان

تعمیر و تعویض انواع فیوز توسط برقکار سیار و ماهر