نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان ونک | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان ونک

تعمیرات برق ساختمان ونک

تعمیرات برق ساختمان ونک

 

امداد برق ساختمان ونک

مدار شروع باید از ابتدا آغاز شود. ساخت کلاس و مناسب برای استفاده در منطقه ۲ زیان‌آور که توسط – تعریف شده‌است، مطابقت داشته باشد. حفاظت از نفوذ باید حداقل به ۶۰۵۲۹ مربوط باشد.

امداد برق شبانه روزی ونک

باید از ورقه‌های فولادی ساخته شود و در داخل با مینای سفید به صورت داخلی و خارجی به پایان برسد.

تعمیرات برق ساختمان ونک

دارای پوشش جلویی پلی‌کربنات باشد که با استفاده از بست‌های سریع، آن را به واشر لاستیکی نرم متصل کند. تعمیر سوراخ باید در قسمت اول با قطر ۲۰ میلی متر در هر انتها قرار گیرد.

خدمات برقی ونک

 

باید مطابق با ۶۰۰۷۹ – ۱، سابق و تایید شده توسط مقامات تست مستقل تایید شده،

مانند خدمات تایید بریتانیا برای تجهیزات الکتریکی در قابل‌اشتعالطراحی و ساخته شود.

باید برای نصب در منطقه ۱ منطقه خطرناکی که دطبقه‌بندی می‌شود، مناسب باشد.

تعمیرات برق ساختمان ونک

و گروه گاز که در ذکر شدند، محدوده باید با الزامات طبقه‌بندی دما مطابقت داشته باشد،

برقکار ونک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

یعنی حداکثر درجه‌حرارت سطح از ۸۵ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند،

همانگونه که در ذکر شده‌است. حفاظت از نفوذ باید حداقل به مربوط باشد.

تعمیرات شبانه روزی برق ونک

ریخته‌گری بدنه، تجهیزات کنترل و پوشش نهایی باید با ریخته‌گری به حداقل ایزو رجه و با پوشش مناسب برای افزایش حفاظت دربرابر خوردگی ساخته شود.

لامپ فلورسنت باید در یک استوانه از شیشه و در انتهای غلاف قرار داده شود.

تعمیرات برق ساختمان ونک

مدار آغاز بکار خواهد رفت و اجزای لوازم کنترل باید روی یک سینی فلزی قابل جابجایی نصب شوند

که در یک خانه جداگانه محصور خواهد شد که باید حداقل ۲۰ برای اتصالات از طریق اتصالات ارائه شود.

الکتریکی شبانه روزی ونک

باید برای سوسپانسیون مجرای ۲۰ میلی متر و یا سقف مستقیم با چفت شدگی چفت شده با قفل که همراه با پرانتز چفت شده‌اند، مناسب باشد.

همچنین برای نصب دیوار بدون کاهش کارایی مناسب خواهد بود

تعمیرات برق ساختمان ونک

.

آیا محفظه پایانه ورودی باید یک بخش جدایی‌ناپذیر از ریخته‌گری بدن باشد

که با دو بند فاز و پایانه زمین کامل می‌شود.

روکش اتاق باید با واشر و با حداقل ۲۰ نصب شود که با سر شش گوشه نصب شده‌است.

تعمیرکار شبانه روزی برق ونک

تعمیرات کلی و جزئی برقکاری انواع ساختمان مسکونی و غیر مسکونی بصورت شبانه روزی با قیمت مناسب.

تعمیرات انواع لامپ و مهتابی ، نصب و جابجایی انواع کلید و پریز ساختمان ، رفع اتصالی برق ساختمان.