نوشته‌ها

خدمات برقکاری فرشته | 09382255672

خدمات برقکاری فرشته

ادامه آموزش برق:
برای پشتیبانی سطح، باید در تمام مسیر در فواصل زمانی منظم فراهم شود.

فاصله بین مجاور برای لوله‌های فولادی نباید بیش از آنچه در جدول “ّب” داده شده‌است باشد.برقکارسیار فرشته

هر پیچ یک مجرای سطحی باید توسط یک زین در دو طرف پیچ مورد پشتیبانی قرار گیرد، و تا جایی که امکان پذیر باشد تعمیر خواهد شد.

باید با پیچ‌های برنجی در دو شاخه در حال گسترش و یا سایر وسایل تعمیر طراحی که توسط معمار مورد تایید قرار گرفته‌اند ثابت شود. برقکار شبانه روزی فرشته

خدمات برقکاری فرشته

در حالی که مجرای فولادی در فضای باز یا در شرایط مرطوب نصب می‌شود،

تمام اتصالات مجرا و لوازم جانبی مجرا نباید در تماس با دیگر فلزها قرار داده شوند

که در آن باید عمل الکترولیتی را تنظیم کنند.

علاوه بر این ، خدمات برقکاری شبانه روزی فرشته،در جایی که نصب مجرا در معرض آب و هوا قرار دارد،

لوازم جانبی و لوازم جانبی کانال باید با یا سایر مواد تامین شوند تا اطمینان حاصل شود که نصب کامل است.

خدمات برقکاری فرشته

باید قبل از شروع کار تمیز و عاری از رطوبت تمیز و عاری از رطوبت باشند.

نصاب لوستر فرشته؛عملیات توسط نماینده مجاز معمار در نظر گرفته خواهد شد.

تنها از نوار چسب یا سیم فولادی با اندازه مناسب و از پارچه جاذب استفاده خواهد شد.
جایی که یک مجرا از طریق عناصر ساختاری مقاوم در برابر آتش عبور می‌کند،

از قبیل دیوارها و طبقات مشخص‌شده به عنوان موانع آتش، دهانه بسته مطابق با درجه مناسب مقاومت آتش دیواره و

/ یا کف مسدود خواهد شد.

علاوه بر این ، جایی که یک مجرا در کانالی نصب می‌شود،

مجاری، که از میان این عناصر عبور می‌کنند، موانع مقاوم در برابر آتش باید برای جلوگیری از گسترش آتش فراهم شود.

خدمات برقکاری فرشته

تعمیرکار برق هوشمند فرشته
که در آن لازم است از خطوط لوله یا خدمات دیگر متمایز شود،خدمات برق هوشمند ساختمان فرشته، باید به عنوان رنگ شناسایی اولیه در انطباق با “بی اس”از نارنجی استفاده کند.
تعداد کابل‌های تنظیم‌شده در یک مجرا باید به گونه‌ای باشد که هیچ آسیبی به کابل‌ها یا در طول نصب آن‌ها وارد نشود.

هوشمند سازی برق ساختمان فرشته