نوشته‌ها

خدمات برقکاری ظفر | 09382255672

خدمات برقکاری ظفر

ادامه اموزش برق:
نردبان کابل باید وصل شود و به زمین اتصال پیدا کند.

در تمام اتصالات سیم کابل،
اتصالات مس به منظور حفظ تداوم زمین به نردبان طنابی وصل می‌شوند.

نقاط اتصال ساخته‌شده
از کارخانه باید در نزدیکی اتصالات برای تثبیت اتصال زمین ارایه شوند

.برقکارسیار ظفر
طول اتصالات مس به قدری طولانی‌تر از طول اتصال دو نقطه اتصال است

تا به دلیل انبساط و یا دلایل دیگر به حرکت در مفاصل کمک کند.

خدمات برقکاری ظفر

شعاع درونی همه خم شدن سیستم نردبانی کابلی کم‌تر از ۳۰۰ میلی متر نخواهد بود.برقکار شبانه روزی ظفر
پشتیبانی باید به درستی از فاصله ۱۵۰۰ ام ام برای رسیدن مستقیم به طور رضایت‌بخشی از وزن نردبان و کابل‌ها فاصله داشته باشد.

آن‌ها همچنین باید در فاصله‌ای نه بیش از ۳۰۰ میلی متر در هر طرف از یک پیچ و یا تقاطع ایجاد شوند.خدمات برقکاری شبانه روزی ظفر

خدمات برقکاری ظفر

اگر اندازه نردبان کابل در مشخصات خاص یا روی مشخص نشده باشد،

۲۵ ٪ ظرفیت اضافی در مازاد فضا مورد نیاز برای نصب اولیه باید برای اضافه کردن و یا تغییرات بعدی مجاز باشد.نصاب لوستر ظفر
وزن کابل‌ها به ازای هر دامنه از نردبان کابل باید به طور یکنواخت توزیع شود

و نباید از حداکثر بار کاری مشخص‌شده توسط تولید کننده تجاوز کند.

خدمات برقکاری ظفر

یک حلقه شامل یک پوشش گنبدی و یک حلقه بیسکویت و یک گذرگاه فولادی پیچ خورده از طول مناسب جهت دادن ارتفاع مناسب مورد نیاز است.

عرض جغرافیایی ساده شامل یک افزایش سقف و یک طناب دار با سیم انعطاف‌پذیر متصل به یک سیم انعطاف‌پذیر است که طول مناسب برای بالا بردن ارتفاع مورد نیاز سایه چراغ داشته باشد .تعمیرکار برق هوشمند ظفر

خدمات برقکاری ظفر

هنگامی که یک با امکانات برای مدخل کابل سطحی ارایه نمی‌شود،

باید بر روی نصب شود. سپس سیم از پشت به وارد می‌شود و سوراخی در ایجاد می‌شود.خدمات برق هوشمند ساختمان ظفر
سقف سقف برای دلبستگی بیشتر از یک سیم یا کابل انعطاف‌پذیر استفاده نمی‌شود مگر این که به طور خاص برای چند گانه طراحی شده‌باشد.هوشمند سازی برق ساختمان ظفر