نوشته‌ها

برقکار شهرک نفت | 09382255672

برقکار شهرک نفت

برقکار شهرک نفت

برقکار شهرک نفت

الکتریکی محدوده شهرک غرب

شکل و شکل یک لامپ توسط یک حرف یا حروف و پس از آن یک عدد مشخص می‌شود.

این نامه شکل حباب را نشان می‌دهد در حالی که عدد نشان‌دهنده

قطر حباب‌های گاز از یک اینچ است. به عنوان مثال “تی۱۲” نشان‌دهنده

یک لامپ لوله‌ای‌شکل با قطر ۱۲۸ یا ۱۱۲ اینچ می‌باشد. تصاویر زیر برخی از شکل‌هاو اندازه‌ها را نشان می‌دهد

برای جدیدترین اطلاعات مربوط به محصول، به کاتالوگ الکترونیک در سایت .مراجعه کنید.
اختصاصی برای شرکت نورپردازی فیلیپس این لامپ به دلیل کاهش مقدار جیوه، برای محیط‌زیست بهتر است.

همه لامپ‌های آلتو فیلیپس به شما گزینه‌های نهایی را می‌دهند،

که می‌تواند هزینه‌های دفع لامپ را بسته به وضعیت و مقررات محلی شما تسهیل و کاهش دهد. آلتو دوم تنها

۱.۷ میلی‌گرم جیوه دارند.

برقکار در شهرک غرب

این با حداقل معیار اثربخشی فدرال ایالات‌متحده دیدار می‌کند. فیلیپس طراحی

و لامپ‌های مهتابی را به استاندارد صنعت نورپردازی زیر تولید می‌کند:

استاندارد ال اس دی و عملکرد کارایی برای تست آزمایش

میانگین طول عمر تحت شرایط آزمون مشخص‌شده با لامپ خاموش شده

و مجددا هر ۳ ساعت کار را مجددا راه‌اندازی می‌کند. اگر لامپ‌ها به دفعات کمتری شروع شوند،

عمر لامپ به طور محسوسی دیگر تغییر نخواهد کرد. میانگین طول عمر

(در ساعت)است که در آن ۵۰ % از یک نمونه بزرگ از لامپ‌ها هنوز عملیاتی خواهند بود

و ۵۰ درصد آن نخواهد بود. (اولیه تقریبی (۲۰۳).

خروجی لومن مبتنی بر عملکرد لامپ پس از ۱۰۰ ساعت زندگی عملیاتی است

هنگامی که خروجی در طول عملیات بر روی بالاست

مرجع تحت شرایط آزمایشگاهی استاندارد اندازه‌گیری می‌شود.

الکتریکی در شهرک غرب

برقکار شهرک غرب | 09382255672

برقکار شهرک غرب

برقکار شهرک غرب

برقکار شهرک غرب

 

 

الکتریکی شهرک غرب

فلزات در بیشتر لامپ های تخلیه ای ؛ سدیم وجیوه می باشند.
لامپ های بخار جیوه در دو گروه با فشار زیاد و فشار کم است
لامپ های فلور سنت از گروه لامپ های بخار جیوه با فشار کم و لامپ های بخارجیوه عادی
و لامپ های متال ؛ هالید از گونه لامپ های بخار جیوه با فشار بالا هستند.
لامپ های بخار سدیم در دو گروه است
لامپ های بخار سدیم با فشار کم تنها روشنایی زرد انتشار می دهند
و بیشتر جهت روشنایی خیابان ها کاربرد دارد
اما
لامپ های بخار سدیم با فشار زیاد که با روشنایی سفید طلایی خود جهت روشنایی معبرها و روشنایی نوافکنی کاربرد دارند.
تابش لامپ های ملتهب در همه طول موج های موجود در تمام طیف مرئی و بخشی از ناحیه مادون قرمز شکل می یگرد
این گروه طیف به اسم طیف گسسته معرفی می گردد

الکتریکی محدوده شهرک غرب
طیف لامپ های تخلیه گاز گستته نمی باشد
اما تابش آن ها در بعضی از طول موج ها صورت می پذیرد
این گونه طیف خطی محسوب می شود
چون در حالت رسم دیاگرام این گونه طیف جایگزین یک محنی گستته به شکل تعدادی خط دیده می شود
طیف یک لامپ تخلیه گازی از گروه بخار جیوه با فشار بالا را مشاهده می کنند
وجود خط هایی در ناحیه ماوراء بنفش و فقدان طول موج ارتباط دهنده به روشنایی قرمز در ناحیه مرئی طیف بسیار است.
تخلیه در انواع گازها از شاخصه مقاومت منفی می باشد
این یعنی این که زمانی که جریان از بین گازی گذر می کند
استقامت مسیر گذر جریان در گاز کاهش یافته و جریان فراوان تری اجازه گذر دارد.

الکتریکی در شهرک غرب