نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان مرزداران | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان مرزداران

تعمیرات برق ساختمان مرزداران

تعمیرات برق ساختمان مرزداران

 

امداد برق ساختمان مرزداران

کل شامل که را به هر مدار خروجی متصل می‌کنند، برای تحمل مدار کوتاه در هر نقطه تنظیم می‌شوند.

تمام رساناهای اصلی بین اصلی و دستگاه‌های محافظ خارج از مدار برای یک جریان خطا ۵۰ تا ۱ ثانیه در ضریب انتقال ۰.۲۵ برای مطابقت با این شرط عایق می‌شوند

که “یک مدار کوتاه داخلی بین فازها و / یا بین فازها و یا بین فازها و زمین تنها یک احتمال از راه دور است” همانطور که تصریح شده‌است.

امداد برق شبانه روزی مرزداران

خارجی برای اتصال به باید کاملا عایق شوند و طوری ترتیب داده شوند که مانع دسترسی به تجهیزات دیگر نشوند.

تمامی رساناهای خنثی باید قسمت‌هایی از سطح مقطع داشته باشند

برقکار غرب تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

که کم‌تر از رساناهای فاز مربوطه باشند و باید با رنگ سیاه یا با حرف اولیه متمایز شوند.
.

خدمات برقی مرزداران

تمام سیم‌کشی مدار کمکی، با درجه‌حرارت هادی تعیین‌شده به عایق می‌شود.

آن‌ها هر جا که ممکن باشد گروه‌بندی می‌شوند و به روش مرتب کنار هم قرار می‌گیرند.

رنگ‌های مختلف باید برای تمیز کردن مدارهای مختلف ارایه شوند.

تعمیرات برق ساختمان مرزداران

تمام سیم‌های اتصال باید در هر دو انتهای یک کدگذاری شده

از مواد عایق برای همیشه با نویسه‌های مناسب و کدها باشند.

هر اتصال باید در یک نوع تایید شده پایانه به پایان برسد که باید به طور مناسبی برچسب گذاری شود.

تعمیرات شبانه روزی برق مرزداران

همه باید از رسانایی بالا و سخت کشیده‌شده تا ساخته شوند. ساخت،

علامت‌گذاری و آرایش سیم‌های رابط، اتصالات و سیم‌کشی کمکی باید به کمیسیون مستقل انتخابات باشد.

الکتریکی شبانه روزی مرزداران

هر زمان که یک بخش عمودی از شامل بیش از یک مدار خروجی، است

که مدار خروجی متصل خواهد شد و باید به گونه‌ای ترتیب داده شود

که یک مدار کوتاه داخلی نباید تحت شرایط عملیاتی نرمال انتظار رود.

باید برای تمام مدارها ارائه شود که دارای نرخ کنونی ۴۰۰ و بالاتر می‌باشند

تعمیرکار شبانه روزی برق مرزداران

تعمیرات برق ساختمان توسط برقکار باتجربه بصورت شبانه روزی در تمام ایام هفته در غرب تهران.

نصب انواع لوستر، لامپ و چراغ های تزئینی ، نصب و تعمیر انواع فیوز و رفع اتصالی های برقی.