نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان فرمانیه | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان فرمانیه

تعمیرات برق ساختمان فرمانیه

تعمیرات برق ساختمان فرمانیه

ممکن است در مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها، مناطق مسکونی،
و غیره و یا در ساختمان‌های خصوصی ساخته شود.
در این حالت قبض‌های مصرفی باید دسترسی نامحدود به ایستگاه فرعی داشته باشند.
این کار معمولا با پیدا کردن پست ایستگاه به گونه‌ای به دست می‌آید

امداد برق شبانه روزی فرمانیه

که یکی از ورودی می‌تواند به طور مستقیم در هر زمانی از روش عمومی در دسترس باشد.
انواع مختلف پست‌ها یک پست فرعی ممکن است نصب شود:
داخلی داخل یک ساختمان، در یک اتاق اختصاصی در یک خانه اختصاصی ،

در داخل یک ساختمان اختصاصی ساخته‌شده و یا در فضای خارجی بدون مسکن قطب بالا.

خدمات برقی فرمانیه

آرایش کلی یک پست بازرسی شکل یک چیدمان معمولی را نشان می‌دهد
که برای یک پست بازرسی منطقی توصیه می‌شود.
نکته: ترانسفورماتور نوع با رزین نیازی به حفاظت از روغن ندارد.
با این حال تمیز کردن دوره‌ای ترانسفورماتور مورد نیاز است.

تعمیرات شبانه روزی برق فرمانیه

اتصال به تاسیسات و اتصالات داخلی و مرتبط با شبکه تاسیسات به صورت زیر است و تحت مسئولیت این برنامه قرار دارد.
اتصال بین کلید و ترانسفورمر ممکن است با:

تعمیرات برق ساختمان فرمانیه

ب ) میله‌های مسی کوتاه زمانی که ترانسفورماتور در یک بخش از شبکه ب توسط هسته

برقکار | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

منفرد یا سه هسته کابل‌ها با عایق یا قرار دارد
و اتصال احتمالی به ترانسفورماتورها توسط پایانه‌های نوع متصل شونده امکان پذیر است .

الکتریکی شبانه روزی فرمانیه

اتصال بین ترمینال‌های نامتعادل ترانسفورماتور و کلیدهای ممکن است با:

کابل‌های هسته منفرد در جلد منطقی با عایق گرمایی به شدت توصیه می‌شود

که از برای اتصال ترانسفورماتورها که بیش از پنج کابل منطقی به طور موازی در هر فاز نیاز دارند استفاده کنیم.

تعمیرات برق ساختمان فرمانیه

بیش از پنج طناب اصلی در هر فاز، سهم مساوی جریان در هر کابل را نمی توان تضمین کرد و این کار به دشواری واقعی تبدیل می‌شود.
مدار برای اطمینان از ایمنی افراد یک سیستم باید در ایستگاه فرعی ایجاد شود.

تعمیرکار شبانه روزی برق فرمانیه

تعمیرات برق ساختمان با تعرفه مناسب و گروه برقکاری مجرب در تمام ایام هفته حتی روزهای تعطیل و اعزام سریع به محل

نصب انواع لوستر و لامپ و هوشمند سازی برق ساختمان با اصول و استاندار .