برقکار اقدسیه | 09382255672

برقکار اقدسیه

برقکار اقدسیه

برقکار اقدسیه

الکتریکی محدوده اقدسیه

طول – ۲ تبدیل (به قسمت پایین شکل ۱۲.۵)(طول ۸ – ۸ دی اف تی )

پر از این تبدیلات با اضافه کردن یکی به دیگری با نمایی مختلط ترکیب می‌شوند.

هر جفت به ۴ ضرب و ۲ ضرب نیاز دارد که تعداد کل محاسبات برابر است.

انجام یک مثال صرفه‌جویی محاسباتی را واضح‌تر خواهد کرد.

اجازه دهید به جزئیات مربوط به طول ۸ تا ۸ دی اف تی نگاه کنیم.

همانطور که در شکل ۵.۱۳ نشان‌داده‌شده، ابتدا دی اف تی را به دو طول – ۴ دی اف تی اس تجزیه می‌کنیم،

با خروجی‌های اضافه‌شده و در زوج‌های جفت کم می‌شود.
(بوترفی )به عنوان شاخص فرکانس از ۰ تا ۷ است،

ما مقادیر را از طول ۴ – ۴ به محاسبه فنال به دلیل دوره تناوب دی اف تی بازیافت می‌کنیم.

با بررسی این که چگونه جفت خروجی‌ها با هم جمع می‌شوند،

برقکار محدوده اقدسیه

یک عنصر محاسباتی اصلی شناخته‌شده به عنوان بوتری را ایجاد می‌نماییم.
با در نظر گرفتن محاسبات با استفاده از فرکانس‌های

خروجی مشترک از دو طول نیمه دوم، می‌بینیم که دو ضرب پیچیده

با هم مرتبط هستند، و ما می‌توانیم کار محاسباتی مان را حتی بیشتر کاهش دهیم

با تجزیه بیشتر طول – ۴ دی اف تی اس به دو طول – ۲ دی اف تی اس و ترکیب خروجی‌های آن‌ها،
توجه داشته باشید که ترتیب توالی ورودی در دو قسمت

(طول – ۸ دی اف تی )کاملا یک‌سان نیستند. چرا نه؟

نظم و ترتیب تعیین می‌شود؟

سایر الگوریتم‌های “سریع” کشف شدند

که همه آن‌ها از چند عامل مشترک برای تبدیل استفاده می‌کنند.

در نظریه اعداد، تعداد فاکتورهای اصلی که یک عدد صحیح ارایه‌شده

را اندازه‌گیری می‌کند. اعداد ۱۶ و ۸۱ بسیار کامپوزیت هستند

برقکار در  اقدسیه

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *