برقکار اشرفی اصفهانی | 09382255672

برقکار اشرفی اصفهانی

برقکار اشرفی اصفهانی

برقکار اشرفی اصفهانی

برقکار محدوده اشرفی اصفهانی

تنها در صورتی می توان از آن استفاده کرد که واحد پیکربندی شده

برای استفاده از بازخورد “کمکی وابسته” پیکربندی شود. شکست تغذیه اصلی این خروجی نشان می‌دهد

که واحد احساس می‌کند که یک شکست تامین برق وارد شده. این خروجی هر زمانی فعال خواهد شد

که ولتاژ یا فرکانس اصلی خارج از محدوده باشد،

یا اگر ورودی اصلی برق اصلی فعال باشد (اگر استفاده شود)و تایمر موقت برق منقضی شده‌است.
تغذیه اصلی تغذیه اصلی این خروجی نشان می‌دهد

که واحد احساس کرده که فرکانس تامین برق وارد شده از تنظیمات حد فرکانس تجاوز کرده‌است.
ولتاژ تغذیه اصلی خروجی این خروجی نشان می‌دهد

که واحد احساس کرده که ولتاژ تغذیه اصلی از تنظیم حد ولتاژ تجاوز کرده‌است
تغذیه اصلی خروجی این خروجی نشان می‌دهد

که یک ورودی دیجیتالی به عنوان “مهار بار برق” پیکربندی شده‌است.

تغذیه اصلی تغذیه اصلی این خروجی نشان می‌دهد

که واحد احساس می‌کند که فرکانس تامین برق ورودی زیر تنظیم فرکانس کاهش‌یافته است.

الکتریکی محدوده اشرفی اصفهانی

ولتاژ تغذیه اصلی این خروجی نشان می‌دهد که واحد احساس می‌کند

که ولتاژ تغذیه برق وارد زیر تنظیم حد ولتاژ کاهش‌یافته است.

خروجی تغذیه اصلی خروجی این خروجی برای کنترل دستگاه سوییچینگ بار استفاده می‌شود.
برای جزییات، این خروجی نشان می‌دهد که واحد فراخوانی ژنراتور را فراخوانی نمی‌کند یا باید بسته شود.

اگر واحد نزدیک ژنراتور متصل شود، این خروجی غیرفعال خواهد شد.
۷۹ فشار روغن فشار پایین – هشدار این خروجی نشان می‌دهد

که هشدار فشار پایین نفت (قبل از هشدار)رخ داده‌است.
فشار روغن فشار پایین این خروجی نشان می‌دهد که خاموش شدن فشار نفت رخ داده‌است.
ورودی فرکانس خروجی این خروجی نشان می‌دهد

که یک هشدار آنالوگ ورودی (پیش از هشدار)رخ داده‌است.
ورودی خروجی زیاد خروجی این خروجی نشان می‌

دهد که یک خاموش شدن ورودی بالا رخ داده‌است.
در طول نشتی جریان – هشدار این خروجی نشان می‌دهد

که پیش از این، خطر قبل از خطر به دست آمده‌است.

الکتریکی اشرفی اصفهانی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *