برقکار احتشامیه | 09382255672

برقکار احتشامیه

برقکار احتشامیه

برقکار احتشامیه

 

ه: هواي محيط به نحو مطلوب تهويه شود.

و: قسمت هاي گرم طبق روش هاي موجود در دستورالعمل کارخانه سازنده تا حد

قابل تحمل، خنک شوند.

خدمات برقکاری احتشامیه

ماده۸ ـ در صورتي که مسدودکننده ها براي باز و بسته شدن مجهز به وسايل

الکتريکي از قبيل موتور، کليد مغناطيسي (سلونوئيد) باشند، علاوه بر عمليات مندرج در

ماده ۷ بايد برق موتور آن ها قطع و يا قسمتي از مکانيزم فرمان آن ها از مدار فرمان الکتريکي

خارج و يا فيوز برق برداشته شود تا با ايجاد نقص در مدار الکتريکي آن، از بسته شدن

ناخواسته آنها بطور الکتريکي جلوگيري به عمل آيد.

برقکار دروس 

ماده۹ـ به منظور ممانعت از انرژيدار شدن مجدد دستگاه ها و يا خطوط انرژي

داري که افراد در مجاورت آن ها مشغول کارند و يا دستگاهها و يا خطوط برق داري که

افراد با لوازم ايمني استاندارد، متناسب با ولتاژ مربوطه بر روي آن ها مشغول کارند، کارت

احتياط نصب گردد.

ماده۱۰ـ جهت پايدار نگه داشتن تأمين برق و کاهش خسارات احتمالي ناشي از

انجام عمليات اشتباه، بايد حفاظت از دستگاه ها و خطوط به عمل آيد.

ماده۱۱ـ به منظور پايدار نگه داشتن شرايط تضمين شده، لازم است از فرم ها و

کارتهاي حفاظتي استفاده شود و تا پايان کار و ابطال «فرمهاي ضمانتنامه و کارت هاي

حفاظتي و اخطار» هيچگونه تغييري در نقاط تضمين شده داده نشود.

برقکار اختیاریه 

ماده۱۲ـ نحوه تکميل، صدور و ابطال کارت ها و فرم ها بايد با رعايت مفاد اين

آيين نامه و براساس دستورالعمل هر کارت و فرم در بخش ضمايم انجام پذيرد. بديهي

است عناوين مورد استفاده در کليه فرم ها و کارت هاي ضميمه بايد متناسب با شرکت ها و

ساير موسساتي که داراي پست و خطوط انتقال داخلي هستند، تغيير يابد.

تعمیرکار برق احتشامیه

ماده۱۳ـ کارت احتياط بايددر شرايط کاري ذيل استفاده گردد:

صادرکننده کارت احتياط (اپراتور) بعد از تقاضاي صدور کارت احتياط،

بايد اقدامات زير را به عمل آورد:

الف: پس از حصول اطمينان از سيستم ارتباط مخابراتي بين درخواستکننده كارت

احتياط (مجري انجام کار) يا اپراتور ديسپاچينگ و صادرکننده (اپراتور)، نسبت به صدور

کارت احتياط اقدام کند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *